ΜΕΤΑΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Χρήση 2014

Οικονομικές Καταστάσεις 2014
Πρακτικό-ΔΣ-2014
Προσάρτημα 2014
Πρόσκληση ΓΣ 2014

Χρήση 2015

Αποτελέσματα Ισολογισμών 2015
Πρακτικό-ΔΣ-2015
Προσάρτημα 2015
Πρόσκληση ΓΣ 2015
Πρόσκληση ΓΣ 2015
Πρόκληση σε Επαναληπτική Τακτική ΓΣ με εκλογή ΔΣ
Hosted by :Invicta Web services